przetargi
Pokaż dane kontaktowe

Bezpłatny wzornik

Blog

Atria Polska – świat druku fleksograficznego , miejsce gdzie dowiecie się co to jest drukarnia fleksograficzna , druk fleksograficzny, jak wyglądają różne procesy w drukarni flekso, dlaczego nie zawsze używa się folii, jak dobierać papier do projektu ekologicznych, zapraszam do śledzenia wpisów.

Etykieta chemiczna – jakie powinna zawierać informacje?

24 stycznia 2024

Aktualności o fleksografii Fleksografia ogólnie Fleksograficzne trendy Informacje o druku

Etykiety chemiczne – choć powinny oczywiście skutecznie sprzedawać produkty – przede wszystkim stanowią narzędzie informowania konsumenta o podstawowych kwestiach. Funkcja marketingowa czy estetyczna, choć oczywiście istotne, nie są tutaj tak ważne, jak ta informacyjna, zwłaszcza w przypadku leków czy właśnie produktów chemicznych. Jakie informacje powinny znaleźć się na każdej etykiecie chemicznej? Czy istnieją przepisy kodyfikujące zasady ich tworzenia? Wreszcie o czym powinni pamiętać producenci chemikaliów?

Po co etykieta produktowa w ogóle?

Na wstępie wróćmy na chwilę do podstawowych funkcji, jakie powinny pełnić etykiety produktowe, w tym również etykiety chemiczne. Funkcja estetyczna – w końcu chodzi o to, żeby opakowanie dobrze się prezentowało na półce sklepowej lub w sklepie internetowym. Znaczenie będą tutaj miały m.in. wykorzystana grafika, czcionka, logotyp, ale także zastosowany materiał czy typ uszlachetnienia. Z estetyczną bezpośrednio wiąże się funkcja marketingowa – sam dobry wygląd produktu nie wystarczy. Ważne, by dobrze się sprzedawał. Tutaj z kolei znaczenie ma skuteczny sposób dotarcia do klienta: niebanalne hasło reklamowe, eksperymentalny kontrast kolorystyczny czy też wykorzystanie etykiety jako części większej kampanii wizerunkowej.

Obie te funkcje jednak tracą na znaczeniu, jeśli etykieta nie spełnia najważniejszej z wszystkich funkcji – informacyjnej. Etykieta produktowa, w tym etykieta chemiczna, musi w czytelny sposób przekazać konsumentowi najważniejsze informacje dotyczące produktu!

etykieta_produktowa

Etykiety chemiczne – gdzie szukać wytycznych?

Dokumentem, który jasno określa zasady etykietowania produktów chemicznych jest tzw. rozporządzenie CLP, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Przy jego użyciu został na terenie Unii Europejskiej wprowadzony system GHS, czyli Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów – ma on na celu ułatwienie globalnej wymiany handlowej z uwzględnieniem ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Co znajdziemy w powyższym dokumencie?

Produkty chemiczne – najważniejsze informacje na etykiecie

Rozporządzenie CLP zawiera szczegółowe dane dotyczące tego, jakie informacje powinny znaleźć się na każdej etykiecie chemicznej. W przypadku produktów chemicznych ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ mogą one zawierać substancje szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego też tak istotnym jest, by konsument mógł w łatwy i szybki sposób odnaleźć na opakowaniu wszystkie niezbędne informacje. O jakich informacjach mowa? Na etykiecie chemicznej, jak na wszystkich innych etykietach, przede wszystkim musi znaleźć się kilka kluczowych informacji:

 • dane określające firmę producenta i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli mieści się ona poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • dane umożliwiające identyfikację towaru.

Etykietowanie substancji chemicznych i ich mieszanin, które zostały zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie wiąże się jednak z dodatkowymi obostrzeniami. Na każdej etykiecie chemicznej muszą się również znaleźć następujące informacje:

 • nazwa, adres i dane kontaktowe dostawcy produktu,
 • ilość substancji lub mieszaniny, jeżeli ta jest dostępna dla ogółu społeczeństwa i jeśli ta informacja nie jest podana w innym miejscu na opakowaniu,
 • unikalny identyfikator produktu,
 • znaki ostrzegawcze określające rodzaj zagrożenia (piktogramy),
 • hasło ostrzegawcze – wyraz wskazujący na odpowiedni stopień zagrożenia w celu poinformowania konsumenta o potencjalnym niebezpieczeństwie występującym podczas użytkowania, np. “Niebezpieczeństwo” – hasło ostrzegawcze stosowane w przypadku kategorii zagrożeń wyższego stopnia lub “Uwaga” – hasło ostrzegawcze stosowane w przypadku kategorii zagrożeń niższego stopnia,
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia,
 • zwroty wskazujące środki ostrożności, które należy podjąć w sytuacji,
 • informacje dodatkowe.

przykłady_piktogramow

Dodatkowo w przypadku towarów paczkowanych (umieszczonych w opakowaniu jednostkowym, w jednakowej dla całej partii ilości nominalnej, nieprzekraczającej 50 kilogramów lub 50 litrów) na etykiecie powinny znaleźć się również następujące dane:

 • nazwa produktu,
 • ilość nominalna produktu,
 • dane podmiotu paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego lub importującego.

Etykiety chemiczne – w jakim języku?

By wszystkie informacje mogły zostać przez konsumenta właściwie odczytane, etykieta chemiczna powinna być sporządzona w języku urzędowym lub w językach urzędowych państw członkowskich Unii Europejskiej, na terytorium których dany produkt funkcjonuje na rynku. Jeśli więc mamy na myśli produkty chemiczne, które są dystrybuowane w Polsce, informacje na etykiecie powinny być w języku polskim.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!

Jeśli dystrybuujesz produkty, odpowiadasz także za tworzenie etykiet i masz jakiekolwiek wątpliwości, warto zasięgnąć rady specjalistów – zarówno w kwestii teoretycznej, jak i praktycznej. Wszelkie pytania dotyczące tego, jakie informacje umieścić na etykiecie chemicznej lub każdej innej, możesz wyjaśnić, kontaktując się z Departamentem Inspekcji Handlowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub miejscowym Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej. Jeśli z kolei potrzebujesz wsparcia w zaprojektowaniu i wydrukowaniu czytelnej, estetycznej i trwałej etykiety produktowej, zapraszamy do kontaktu z doradcami drukarni Atria.

zobacz starsze wpisy >